Iyengaryoga

Iyengar Yogametoden är utarbetad i Indien av Mr. BKS Iyengar. 
Efter ett livslångt experimenterande med sig själv som redskap
har han skapat denna form av yoga. Idag som 93-åring praktiserar
han dagligen på sitt institut i Puna. Det som utmärker Iyengaryoga från andra former är att

vi har mycket noggranna och utförliga instruktioner i varje position. Tonvikten
läggs på precision och linjering i ställningarna.

Vi håller positionerna längre, det ger stela muskler en chans att förlängas och
slappna av. Positionerna kan vara kraftfulla och utmanande och därmed bygger vi
upp kroppens flexibilitet, styrka, uthållighet och balans. Dessutom stillas sinnet och
du känner dig mentalt starkare.

Vi använder ofta redskap som t ex. klossar, rep och filtar. Dessa används för att
du ska kunna utföra ställningarna rätt med de unika förutsättningar du har.

Ofta följer lektionerna ett tema, så ingen lektion är den andra lik – läraren ger dig
noggranna instruktioner och justerar dig när det behövs. Iyengaryoga passar
alla: tränad som otränad, ung som gammal, stel/vig, man/kvinna

Med regelbunden träning av Iiyengar Yoga så integreras kroppen, själen och känslorna med varandra.

Läs mer på www.bksiyengar.com

Iyengar Yoga Föreningen i Sverige (IYFS) är en ideell politiskt och religiöst obunden förening vars syfte är att sprida Iyengar Yoga i Sverige. Som medlem stöder du föreningens arbete och får regelbundet nyhetsbrev om det aktuella inom Iyengar Yoga i Sverige. Du får rabatt på kurser och workshops som anordnas av föreningen. Du bjuds in till årsmöte där du har möjlighet att framföra din åsikt och därmed påverka utvecklin gen av Iyengar Yoga.